Transactionele Analyse Driver: 'Doe je best' (5/5) – STRESSED OUT (2024)

Lees meer van Jildou Oostenbrug

Transactionele Analyse Driver: 'Doe je best' (5/5) – STRESSED OUT (1)

Het laatste deel alweer, van de Transactionele Analyse Drivers van coach Jildou. Hoe kan de gedachte ‘Doe je best’ je slopen? Dat legt ze hieronder uit…

Allereerst nog even een overzicht.

De vijf Drivers uit de Transactionele Analyse zijn:

1. Wees sterk (lees er HIER over)
2. Maak voort(lees er HIER over)
3. Doe (de ander) een plezier(lees er HIER over)
4.Wees perfect (leer er HIER over)
5. Doe je best

Vaak heb je één of twee dominante Drivers.

Dit keer focussen we op Transactionele Analyse Driver 5: Doe je best.

Bij elk nieuw project steekt Zarah haar hand op. Ze is altijd direct enthousiast om mee te doen. Nieuw is fijn, en van brainstormen over nieuwe ideeën, krijgt ze veel energie. Ze komt regelmatig om in het werk, omdat ze op te veel projecten ja heeft gezegd. Er blijven nogal eens zaken onafgemaakt liggen, omdat Zarah zich zo vol enthousiasme stort op weer een nieuw project. Haar bureau is vaak een rommeltje en ze heeft moeite om zaken te ordenen en stapsgewijs af te handelen. Netjes en projectmatig werken van begin tot eind, vindt Zarah stiekem erg saai. Haar collega’s zijn dol op haar creativiteit en enthousiasme, maar worden wel eens gek van de chaos die ze om zich heen creëert.

Het begin is het mooist

Als opstarter van een veranderingsproces is de Doe je best Driver onmisbaar. Iemand met deze Driver ziet altijd kansen en kan anderen meesleuren in haar enthousiasme. Waardoor veranderingen in gang worden gezet. Maar het team dat op haar vertrouwt, kan bedrogen uitkomen, omdat zij dan al weer iets nieuws heeft gevonden wat haar volle aandacht verdient. Als (iemand met) de ‘Wees Sterk’ of ‘Wees Perfect’ niet te hulp schiet, gaat het mis. En verzanden de meest prachtige projecten in vergetelheid.

Je herkent deze Driver aan uitspraken als: ‘Ik zal het proberen te doen’

Laten zien dat je je best hebt gedaan en welwillend bent, is voor deze Driver vele malen belangrijker dan succes behalen. Je herkent deze Driver aan het gebruik van woorden als proberen (‘Ik zal proberen het te doen’, in plaats van het werkelijk te doen), moeilijk of wanneer het over iets afmaken gaat: dat kan ik niet. De lichaamshouding is vaak alert en naar voren gebogen (in de actiestand), zeer oplettend (hand naast oog of oor), alsof ze het heel graag wil begrijpen.

Uitstekende pioniers

Met de Doe je Best Driver heb je leven in de brouwerij! Energiek, spontaan, creatief en vol nieuwe ideeën, brengen ze energie en vernieuwing in teams en organisaties. Het zijn vaak uitstekende interim-managers, pioniers en starters. Ze zijn ook erg enthousiast naar anderen en breed georiënteerd. Ze laten een groot vertrouwen en optimisme zien ten aanzien van kansen en mogelijkheden, zowel van zichzelf als van anderen. Leven in het NU is geen probleem.

Dingen ook echt afmaken? Dat vindt iemand met deze Driver maar saai

Vanuit het dolle enthousiasme is de valkuil dat de Doe je Best te veel tegelijk doet, waardoor chaos ontstaat en zaken niet afkomen. Te veel onafgemaakt projecten gaat ook de Doe je Bester opbreken, waarbij het zelfvertrouwen afneemt en ze het gevoel krijgt niets echt goed te kunnen. Ook is er vaak gebrek aan evaluatie of terugkijken, waardoor veranderingen niet echt beklijven. Een directeur/eigenaar met deze Driver kan vanuit het hier en nu de ene reorganisatie over de andere heen denderen, zonder echt stil te staan bij doelstellingen en een lange termijn strategie. Op termijn kan iemand vanuit deze Driver flink opbranden. Bijvoorbeeld vanuit een wanhopig gevoel dat niets afkomt of echt slaagt.

Van ik MOET naar ik MAG

Herken je jezelf in het Drivergedrag van de Doe je Best? Doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen zijn dan je grootste uitdagingen. Dan zijn dit tips om deze Driver te neutraliseren (wanneer je merkt dat je erin schiet), zodat niet je Driver maar jijzelf de touwtjes in handen hebt:

• stop met overal in mee te willen doen (tel eerst tot 10 bij een nieuw project)
• maak een stappenplan, met daarin ook hoe je de klus beëindigt en evalueert
• laat je niet leiden door je neiging tot verveling die in latere stadia van projecten / taken optreedt
• vind creatieve manieren om te genieten van het feit dat je iets afgemaakt hebt. Beloon jezelf en vier je successen!), zodat je dat wilt herhalen
• zoek creatieve manieren om afgezaagde klussen opwindender te maken
• spreek met jezelf af dat je de klus, hoe vervelend ook, afmaakt

De Allower

En wanneer je last ondervindt van je Driver kun je ook bewust je gedachten her-programmeren met een (daar zijn we weer!) de Allower. Dat is een toestemming die je aan jezelf geeft om ander gedrag te vertonen. Iets wat je MAG van jezelf. Dus in plaats van tegen jezelf te zeggen dat je altijd je best MOET doen, bedenk je een tegenhanger die begint met: ‘Ik MAG … (vul maar in)’. Bijvoorbeeld: ‘Ik MAG kiezen’ of ‘Ik ben ook oké als ik alleen dingen onderneem die ik af kan maken.’

Twijfel je of je deze Driver inzet? Vraag dan eens aan iemand uit je omgeving: ‘Wat zie je mij doen als ik gestrest ben?’

Jildou Oostenbrug heefthaar eigen coachingbureau.

VERDER LEZEN: IN WELKE DRIVER VAN DE TRANSACTIONELE ANALYSE HERKEN JIJ JE?

Topmodel | Diabetes type 1 | Coma | Journalist | Burn out | Spirituele crisis
Meer innerlijke rust krijgen? ‘NIETS, mijn zoektocht naar innerlijke rust in tijden van alles’ (meer info HIER), van auteur Maaike Helmer, is een heel persoonlijk boek over het vinden van innerlijke rust. ‘Niets’ is o.a. bekend van Vrouw/Telegraaf, ELLE, JAN en Koffietijd. Het boek wordt ‘De Nederlandse Eten, Bidden, Beminnen’ genoemd.

Transactionele Analyse Driver: 'Doe je best' (5/5) – STRESSED OUT (2)Transactionele Analyse Driver: 'Doe je best' (5/5) – STRESSED OUT (3)

Wil jij meer innerlijke rust? Het boek 'NIETS' is nu te koop!

Topmodel | Diabetes type 1 | Coma | Journalist | Burn out | Spirituele crisis.
‘NIETS, mijn zoektocht naar innerlijke rust in tijden van alles.

'Een mooi en eerlijk boek met een groot inzicht' – Roos Schlikker, schrijver

'Een aanrader voor iedereen die met stress te maken heeft' - Eline van der Boog/elineschrijfthier.nl, HEBBAN-recensent

'Mooi, aangrijpend, kwetsbaar, intiem en moedig' - Saskia Smith, journalist

Transactionele Analyse Driver: 'Doe je best' (5/5) – STRESSED OUT (4)

Ook interessant:

Over problemen loslaten: wat je van bomen in de herfst kunt leren Heb jij een A, B of C persoonlijkheid?

Transactionele Analyse Driver: 'Doe je best' (5/5) – STRESSED OUT (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated:

Views: 6215

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.